George med Lånegruppen
George Mukasa (til venstre) på oppfølgingsbesøk hos en av de mange NHF-støttede spare- og lånegruppene.

George Mukasa leder arbeidet med de svært anerkjente spare- og lånegruppene som NHF støtter i Uganda. I juni var han i Norge for å fortelle hvordan tusenvis av funksjonshemmede har kommet ut av fattigdommen og nå blir møtt med respekt.

Siden 2006 har Norges Handikapforbund støttet flere prosjekter innen mikrofinans, der målet er å bidra til at funksjonshemmede kan forsørge seg selv og bedre sine levekår. En viktig del av dette arbeidet handler om å gi de aller fattigste en inntektsmulighet gjennom spare- og lånegrupper. Innsatsen trengs.

Utbredt fattigdom

I Uganda er fattigdom og funksjonshemming uløselig knyttet sammen. Nesten 20 % av befolkningen har en funksjonsnedsettelse. Til tross for en positiv økonomisk utvikling, er landet fortsatt preget av inntektsforskjeller og fattigdom. Funksjonshemmede rammes hardt. De får ikke jobb eller lån, kan ikke forsørge seg selv eller familien, betale medisiner eller sende barna på skolen. Dermed blir de heller ikke respektert eller regnet med, og mister selvfølelsen og troen på en bedre framtid.

Ut av fattigdommen

George Mukasa er ansatt av NHF som programansvarlig for spare- og lånegruppene i Uganda. I juni var han i Norge for å fortelle om det arbeidet han driver og de gode resultatene det skaper. Prosjektene viser nemlig svært gode resultater – faktisk langt bedre enn forventet. Per i dag finnes 922 spare-lånegrupper med totalt 27 000 medlemmer, som nå har fått et levebrød. Noen selger varer på markedet, andre selger eller egenprodusert mat eller klær eller leverer håndverkstjenester. Etter ett års sparing, har medlemmene som oftest fått tilstrekkelig kapital til å starte egen business, sende barna på skolen, kjøpe seg verktøy til et håndverk eller forbedre boligen.

Blir møtt med respekt

Spare- og lånegruppene blir ikke tilført en eneste krone i kapital, det eneste de får er kunnskap. Gruppeaktivitetene koster heller ingen ting. Møtestedene er uformelle, gruppa samles ukentlig under et tre, hjemme hos et medlem eller på en skole eller i en kirke. Og det er medlemmene som selv styrer gruppeaktiviteten, alle avgjørelser tas i kollektivet. Slik fremmes mestringsfølelse og selvstendighet. Funksjonshemmede som før var avhengige av hjelp fra andre og ble sett ned på, har etablert et sosialt sikkerhetsnett, har utviklet selvtillit og blir møtt med respekt.

George

Utvider til Zambia og Malawi

Stadig flere funksjonshemmede deltar i prosjektene. Ringvirkningene er store og endringene varige. Faktisk er arbeidet så godt drevet at Norges Handelshøyskole har vist interesse for virksomheten, og nå forsker på hvordan man kan fremme best resultater. Slik kan arbeidet på sikt styrkes enda mer. Norges Handikapforbund vil nå spre arbeidsmetoden til flere afrikanske land, og George har fått oppdraget. Neste år starter han arbeidet med å bringe spare- og låneaktiviteten videre til Malawi og Zambia.

Les flere artikler om mikrofinansprosjektene i Uganda:

NHF vertskap for den første mikrofinanskonferansen om funksjonshemmede
Får stoltheten tilbake – Arne Leins reisebrev fra Uganda
«We can manage» – NHF høster ros for spare- og lånegrupper i Uganda
Mikrolån ble nøkkelen til et godt liv