NAD logo

Zambias nye regjering har fått øynene opp for Norges Handikapforbunds arbeid for funksjonshemmede i landet og ønsker å satse helhjertet på lokalbasert rehabilitering.

Tekst: Alick Nyirenda, leder for NHF og NFUs CBR-program i Zambia. Oversatt og redigert av Ivar Kvistum.

– Min regjering gir helhjertet støtte til lokalbasert rehabilitering som den viktigste strategien for politikk og reformer i forhold til funksjonshemmede.

Det sa Dr. Joseph Katema, ministeren for lokalsamfunnsutvikling og mor-barn-helse på et seminar nylig, der også Lars Sigurd Valvatne fra den norske ambassaden deltok.

Lokalbasert rehabilitering – på engelsk Community Based Rehabilitation (CBR) – er en bistandsmetode som tar utgangspunkt i livssituasjonen til hvert enkelt menneske. Arbeidet skjer der mennesker bor, i lokalsamfunnet. NHF bruker denne metoden i flere av sine samarbeidsland.

Bygge samfunn nedenfra

Og ministeren fra Zambias regjering gjorde det klart at han hadde tatt poenget.

– CBR er en helhetlig tilnærming som allerede har bevist sin positive virking i flere land hvor metoden er prøvd tidligere, fortsatte ministeren.

Dr. Katema kom med sine uttalelser da han holdt avslutningsinnlegget på det første nasjonale CBR-seminaret i Zambia, støttet av Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Seminaret samlet 54 deltakere fra ulike myndighetsinstanser, organisasjoner for funksjonshemmede nasjonalt og internasjonalt, samt media.

Leder for NHFs internasjonale avdeling, Svein Brodtkorb, sørget i løpet av seminaret for å presentere for statsråden og andre myndighetspersoner hvilket potensial som ligger i CBR i Zambia. Minister Katema ble servert et budskap som understreket hvor viktig det er å ta utgangspunkt i lokalsamfunnet og bygge prosjektene nedenfra. Denne innsikten tar han med seg til den zambiske regjeringen.

Alle aktivitetene skal være lokalt forankret, i samsvar med lokal kultur, kompetanse og verdensbilde. Prosjektene eies alltid av lokale partnere, mens NHF har en rådgivende rolle.
En svært viktig målsetning er å bygge ned barrierer slik at funksjonshemmede kan delta mest mulig aktivt i samfunnet.

Lokale ressurser

Florence Choongo arbeider for Response Network, som samarbeider med NHF og NFU om CBR i Kazungula. Hun fortalte seminardeltakerne hvordan hun har opplevd introduksjonskurset til CBR-programmet som en øyeåpner.

– Det jeg liker best med CBR, er at man begynner nederst i lokalsamfunnet, i motsetning til at noe skal dryppe nedover ovenfra. Mennesker i lokalsamfunnet har i utgangspunktet kunnskap og ressurser i seg selv, særlig på landsbygda hvor jeg bor og arbeider med mennesker med funksjonsnedsettelser.

Florence Choongo har hjulpet landsbybeboere i Kazungula til å planlegge utvikle og sette ut i livet sine egne løsninger for å redusere fattigdom gjennom prosjekter for økonomisk vekst.

Prosjektene har også handlet om å stoppe diskriminering av funksjonshemmede og å fremme kvinners aktive deltakelse i utdannelse, helsetjenester og landbruk.

På parti med fattigfolk

Zambias nye regjering springer ut av partiet Patriotisk Front, som nylig vant valget etter ti år i opposisjon. Partiet ble valgt på et populistisk program med vekt på å framstå på parti med fattigfolk og løfter om sosiale og økonomiske forandringer i livet til vanlige folk. Zambia er et land hvor fattige mennesker utgjør 70 prosent av befolkningen.

Den zambiske regjeringen signerte FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2008 og ratifiserte den tidlig i 2010. Både pressen og elektroniske nyhetsmedier i Zambia har gitt bred dekning til myndighetenes ambisjoner for å forbedre funksjonshemmedes rettsvern. Nå har regjeringen gitt NHF og NFU klar beskjed om behovet for å satse videre for å gjøre CBR til en spydspiss i arbeidet for å løfte funksjonshemmedes levekår.

– Den zambiske regjeringen har mye å ta fatt på. Det må også omfatte en inkluderende grunnlov som anerkjenner funksjonshemmedes rett til å delta i og nyttiggjøre seg ulike tjenester, sa Lars Sigurd Valvatne fra den norske ambassaden da han deltok på avslutningen av CBR-seminaret sammen med Dr. Joseph Katema fra den zambiske regjeringen.