Den 29. september fikk Palestina egne retningslinjer som skal sikre at funksjonshemmede får innfridd sine rettigheter. NHF har vært med på å utvikle retningslinjene, i samarbeid med svenske Diakonia, utdanningsdepartementet i Palestina og Redd Barna International.

Hensikten med å utvikle egne retningslinjer for inkluderende utdanning er å sikre at alle barn og unge får den utdanningen de har rett til gjennom internasjonale konvensjoner, og at utdanningssystemet ivaretar alle studenter og møter deres ulike behov. Det betyr at både tilgjengelighet og læringsmiljø må settes på dagsorden og integreres i alle utdanningsprogrammer og læreplaner, og fordrer samarbeid både nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Les mer på nettsidene til Diakonia.