– Our work

Mor og baby

Funksjonshemmede i fattige land har som oftest dårlige levekår og få muligheter til å gå på skolen, stifte familie og delta i lokalsamfunnet. Norges Handikapforbund bistandsarbeid bygger på solidaritet og mangeårig, gjennomarbeidet erfaring. Gjennom systematisk innsats bidrar vi til at funksjonshemmede får bedre vilkår og blir sett, hørt og regnet med. Uganda, Lesotho, Zambia, Malawi og Palestina er de landene vi er involverte i per i dag.

No subpages found.

Norwegian Association of Disabled (NAD)

Schweigaardsgate 12
P.O. Box 9217 Grønlad
0134 Oslo
+47 24 10 24 00
nhf@nhf.no

Follow us!

Back to top