Kan de ikke bare ta taxi? (Ofte tror folk at funksjonshemmede har ubegrenset med taxi)

Man har ikke ubegrenset med taxiturer som funksjonshemmet, og det er slett ikke gratis. Funksjonshemmede tilbys nå et dårligere tilbud til høyere pris.

Tilrettelagt transport (TT) er enkelt forklart kollektivtransport for mennesker med nedsatt funksjonsevne som i liten grad kan benytte seg av ordinær kollektivtrafikk. Det er et stort problem at TT gir et dårligere tilbud enn ordinær kollektivtrafikk, og som oftest til en mye høyere pris. Er det greit, når majoriteten av funksjonshemmede kunne ha reist kollektivt dersom kollektivtrafikken var tilgjengelig?

I tillegg er TT organisert som et kommunalt tilbud. Det betyr at du ikke kan bruke TT ut over kommunegrensene. Bor du utenfor Oslo for eksempel, så kan du ikke benytte deg av TT i Oslo dersom du besøker noen her. Tenk om mennesker uten nedsatt funksjonsevne skulle bli nektet å bruke trikk og t-bane når de er på besøk i Oslo…

Vi ønsker at alle skal kunne benytte seg av kollektivtrafikken. For at det skal skje må hele reisekjeden være tilgjengelig/universelt utformet. Det betyr alt fra billettkjøp, til ombordstigning fra plattform og plass inne på buss/bane/trikk. Det handler om å ta del i samfunnet på lik linje med alle andre, selv om man kanskje har en funksjonsnedsettelse.

Store byer i Norge vurderer dieselforbud. HC-biler er svært ofte dieselbiler. Hvis kollektivtrafikken var tilgjengelig, ville også funksjonshemmede kunne få ta miljøvennlige valg. Slik det er nå må de få dispensasjoner for å kjøre bilene som staten formidler.

Funksjonshemmede «får» gratis bil?

Nei. Det gjør de ikke. De får støtte til å kjøpe biler som er tilpasset deres behov, men de betaler egenandel for den, i tillegg til driftskostnader.

Parkering: HC-plassene er jo «alltid» ledige, hvorfor må det være så mange av dem?

Halvårlige undersøkelser i Oslo viser at plassene er ledige i mellom 65% og 31% av døgnet, avhengig av hvilken tid det er. Fordi kollektivtrafikken ofte ikke er tilgjengelig er funksjonshemmede avhengige av å ha muligheten til å parkere.

Det må være mange HC-plasser fordi mange funksjonshemmede ikke kan komme seg «til fots» over lengre strekninger, enten det er på grunn av egne begrensninger eller hindre i samfunnet.

Hvorfor skal funksjonshemmede stå parkert gratis?

Det er kun på kommunale plasser man står gratis. Dette handler igjen om at man ikke kan gå/ta kollektivt som et alternativ. I private parkeringshus/på private plasser er det ikke gratis. Visste du at mange funksjonshemmede opplever å få bot på disse plassene? Ikke fordi de ikke vil betale, men fordi de ikke kan? Betalingsautomatene er ofte nemlig plasser oppe på små kanter/plattformer, eller displayet og kortleser er for høyt.

Kan de ikke bare be om hjelp fra noen i parkeringshuset da?

Nei. Ville du gitt fra deg bankkort og kode til en tilfeldig forbipasserende? Funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet skal ikke være avhengig av andre/ avhengig av barmhjertige samaritaners presumptive tilstedeværelse i enhver situasjon.