Hva har likestilling med funksjonshemmede å gjøre?

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling, men nå rommer begrepet mye mer, for eksempel funksjonsevne, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

Er ikke funksjonshemmede likestilt, de har vel ikke færre rettigheter fordi de er funksjonshemmet?

Likestilling handler om rettigheter, og formelt sett har funksjonshemmede i de fleste tilfeller like rettigheter som alle andre. Men likestilling handler også om muligheten til å benytte seg av disse rettighetene. For eksempel har alle barn i Norge rett til å gå på nærskolen sin, også funksjonshemmede barn. Men hvor lett er det å benytte seg av denne retten om nærskolen din er full av trapper og du sitter i rullestol? Slike gap mellom rettigheter og muligheter finnes det mange av i samfunnet vårt, og det resulterer i at funksjonshemmede i Norge ikke er likestilt andre.

Hva mener dere med likeverd? Har ikke alle mennesker lik verdi da? Ingen er vel imot det?

Nei, svært få vil tenke at de ikke er for likeverd. I praksis opplever mange funksjonshemmede likevel at de blir behandlet som om de er mindre verdt enn andre. Hvorfor er det greit at en rullestolbruker blir avvist når hun skal inn på bussen, eller at unge mennesker av økonomiske hensyn blir plassert på gamlehjem i stedet for å få verdig assistanse i eget hjem? Det hadde vi ikke akseptert for noen andre grupper mennesker. Slike eksempler tilsier at funksjonshemmedes liv ikke har en verdi som er like stor som andres.

Hva gjør dere for å sikre likeverd og likestilling for funksjonshemmede?

Vi jobber aktivt for å påvirke politikere, myndigheter og fagfolk til å jobbe for likeverd og likestilling av funksjonshemmede. Vi jobber spesielt mye med for eksempel rett til hjelpemidler, assistanse o.l., slik at funksjonshemmede kan leve et likeverdig liv. Det betyr for eksempel at man selv kan bestemme når man vil legge seg, gå på do når man må tisse og spise når man er sulten. Handikapforbundet jobber for at funksjonshemmede skal leve aktive og selvstendige liv. Det innebærer at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre på alle arenaer i samfunnet. Målet er at politikere og folk flest skal se at funksjonshemmede har en selvfølgelig og naturlig plass i det offentlige rom.