Hvorfor driver Norges Handikapforbund med inntektsarbeid? Får dere ikke støtte av staten?

Handikapforbundet har et stort apparat av ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som arbeider for å bedre samfunnsforholdene for funksjonshemmede. Påvirkningsarbeid, kartlegginger, utvalgsarbeid, informasjon, veiledning og kursing, er bare noen av de oppgavene våre tillitsvalgte og ansatte gjør. Vi vil ikke tjene penger på å bidra til et bedre samfunn, men trenger penger for å finansiere det viktige arbeidet vi gjør.

Hvorfor driver dere spill- og lotterivirksomhet?

Myndighetene har gitt oss og andre ideelle organisasjoner en mulighet til å skaffe inntekter gjennom spill og lotterier. Vi har god kunnskap og erfaring i dette markedet og har i mange år hentet store inntekter derfra. Vi har Quick-lotteriene, bingoer og er en av flere organisasjoner som får en andel av Norsk Tippings overskudd. NHF deltar i spillmarkedet på en måte som kombinerer engasjement og glede. NHF er varsomme i forhold til avhengighetsproblematikken og følger naturligvis alle regler og lover på området.

Hvorfor ber dere privatpersoner om penger?

Frivilligheten i dens tradisjonelle form av dugnad, går ned i Norge. Flere og flere personer ønsker å engasjere seg i saker gjennom økonomiske bidrag. Derfor har vi gjort som veldig mange andre organisasjoner, som for eksempel Kreftforeningen, Røde Kors og Blindeforbundet, og har begynt med innsamlingsarbeid.

Blir dere sponset av næringslivet?

Samarbeid med næringslivet er et nytt satsningsområde for oss. I tillegg til at det kan skape inntekter, vil vi utveksle erfaringer med bedrifter og spre kunnskap og gode holdninger.