Hvorfor må alle boliger være tilgjengelige? Alle er da ikke handikappa?

Over 90 % av boligene på markedet i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har forsvinnende liten valgfrihet på dagens boligmarked, særlig på «bruktmarkedet». Man kan ikke bygge om alle gamle bygårder, men man kan i alle fall sørge for at det som bygges nytt, kan brukes av alle. Om man ikke har en funksjonsnedsettelse selv, så kanskje man har en venn eller slektning som er det. Mange funksjonshemmede kan ikke delta i sosiale aktiviteter/gå på besøk, fordi de ikke kommer inn der vennene bor.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår at funksjonshemmede, på lik linje med alle andre, skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo. Myndighetene er også pliktige til å gjøre det de kan for å sikre at funksjonshemmede får den samme tilgangen til boligtilbudet som andre.

Det handler om å bygge for fremtiden. I Norge i dag øker boligmassen med 1% i året. Ved å sørge for at alle disse boligene er tilgjengelige, sørger man for at man i fremtiden- med eldrebølgen vi vet kommer, kan klare seg hjemme lenger.

Alle nye boliger må bygges tilgjengelige, slik at folk kan bo lengst mulig hjemme i fremtiden. Boliger bygget etter gammel og dårlig standard er det mer enn nok av.

Jeg trenger ikke snusirkel på mitt bad, jeg sitter ikke i rullestol!

Nei, men hadde det ikke vært deilig med et bad der du har plass til både vaskemaskin, tørketrommel, tørkestativ eller kanskje stellebord? Det er ingen som kommer og sjekker om «snusirkelen» din er åpen, dersom du ikke trenger den selv. Jeg personlig foretrekker et større bad fremfor en «lugarløsning», der jeg kan sitte på do og dusje…

Kan man ikke bare bygge noen tilgjengelige blokker/områder i hver by, så kan de funksjonshemmede bo der?

Funksjonshemmede har like stor rett til å velge hvor og med hvem de vil bo som alle andre. Tenk om noen hadde foreslått å gjøre det samme med alle enslige somaliske menn, eller at alle som er homofile skal bo i samme område, hadde det vært greit?

Kan man ikke bare bygge tilgjengelig i første og andre etasje? Det er jo så vanskelig med etasjer høyere opp ift brann og sånt?

Da kan vi ikke bygge høyere hus enn 2 etasjer da, for alle kan jo havne i en ulykke/få en funksjonsnedsettelse i løpet av livet. Dessuten dreier det seg ikke bare om folk i rullestol. Det kan være eldre med rullator, eller folk som kan gå trapper hvis de absolutt må. Folk med kols for eksempel…

Det er jo så dyrt å bygge tilgjengelig. Man kan jo ikke bygge leiligheter under 40m2?

Det er ikke tilgjengeligheten som driver opp boligprisen. Det er ikke dyrt å bygge tilgjengelig når det bare er planlagt for det på forhånd. Problemet er de høye tomteprisene og den generelle boligmangelen.

Hvis det bygges nok boliger kan en 40m2 leilighet selges for det samme som en på 28m2 gjør i dag- til samme pris og mye større komfort, og den kan brukes av alle!