Past Events from 26. February 2020 - 11. December 2020-NHF Øst

TESTMØTE 2 regioner

NHFs kontorer Schweigaardsgt. 12, oslo, Norge

Beskrivelse i tekstfeltet   Kan legge inn flere bilder

Regionstyremøte NHF Øst

Quality Hotel Entry, Mastemyr Lienga 11, Oslo, Norge

Regionstyretmøte. Protokoll legges ut i etterkant.

TEST meeting OEST

NHFs kontorer Schweigaardsgt. 12, oslo, Norge

test

Arbeid i kommunale råd (Del 2)

Quality Hotel Entry, Mastemyr Lienga 11, Oslo, Norge

Målgruppe: Rådsrepresentanter og medlemmer i NHF/SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Rolle som folkevalgt. Lover og forskrifter som gjelder representanter i kommunale/ fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan jeg som NHF medlem og representant i rådet arbeide med disse. Dette er repetisjon av det fulltegnede […]

Free

Avlyst! Pga. korona. Høstkonferanse/lederkonferanse i NHF Øst

Scandic Hotell, Asker Askerveien 61, Asker, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag). Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs budskap. Påmeldingsfrist: 14. august 2020 Deltakeravgift: kr. 500 Meld deg på her

500,kr

Avlyst! Pga. korona. BPA – Brukerstyrt Personlig Assistanse

Scandic Hotell, Asker Askerveien 61, Asker, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk, kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg og konkurranse i markedet om å levere BPA tjenester til brukerne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om konsesjonsgrunnlag. Arbeidet i Regjeringens BPA-utvalg. Hva […]

500,kr

AVLYST! Ledelse, styret og organisasjonen

Quality hotell, Sarpsborg Bjørnstadveien 20, Sarpsborg, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Hva kjennetegner en god leder, og hva er lederens rolle og fremste oppgaver. Hvilken rolle og hvilke oppgaver har styret, og hvordan bør styrearbeidet legges opp. Enten du er valgt som leder eller har […]

500kr

AVLYST! PBL – Plan- og bygningsloven

Scandic Hotell, Asker Askerveien 61, Asker, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst. Åpent for deltakelse fra andre NHF-regioner. Kursinnhold: Arbeidet med universell utforming i funksjonshemmedes organisasjoner. Er forskrifter og Standarder på talefot med NHFs kvalitetskrav. Gjennomgang av: TEK 10, Veiledningen til TEK 10, Norsk Standard for UU og Byggeregler og byggetegninger. Hvordan kan lokallag og det enkelte medlem påvirke i […]

500kr

AVLYST! Helse, habilitering og mestring

Quality hotell, Sarpsborg Bjørnstadveien 20, Sarpsborg, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Fokus på uteaktiviteter, hverdagstrening og alternative behandlingsformer. Vi lærer om pasientrollen og egen mestring. Påmeldingsfrist: 4. oktober 2020 Deltakeravgift: kr. 500 Meld deg på her

500kr

AVLYST! Utviklingskurs for likepersoner

Quality hotell, Sarpsborg Bjørnstadveien 20, Sarpsborg, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og landsforeninger som enten fungerer som likepersoner, er sertifiserte likepersoner, eller ønsker å bli likepersoner Kursinnhold: Rollen som likeperson, læring og mestring, grensesetting i samtalen. Erfaringsutveksling. Samarbeid med Lærings- og mestringssentrene. Påmeldingsfrist: 16. november 2020 Deltakeravgift: kr. 500 Meld deg på her

500kr

AVLYST! Ferie og fritid i rullestol

Scandic Hotell, Asker Askerveien 61, Asker, Norge

Avlyst! Pga. korona. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på tur med rullestol! Charterturer og turer å legge opp på egen hånd. Turer i fjellet og i nærmiljøet. Hjelpemidler og håndtering av praktiske hindringer. Møte […]

500kr

Norwegian Association of Disabled (NAD)

Schweigaardsgate 12
P.O. Box 9217 Grønlad
0134 Oslo
+47 24 10 24 00
nhf@nhf.no

Follow us!

Back to top