Birzeit Aapen Dag
Tekst og foto: Markedsføringsavdelingen ved Birzeit Universitet. Oversatt og redigert av Karen Kvam

Inkluderende opplæring var tema for åpen dag på Birzeit universitet 26. april. Dagen ble markert med sang og folkedans, taler, maraton, dukketeater og presentasjoner av flere suksesshistorier om inkludering.

Hvert år arrangerer kunstfakultetet ved Birzeit universitet, et av de største universitetene i Palestina, en åpen dag forbeholdt et gitt tema. Med et økende antall funksjonshemmede studenter, kom også ideen om å la årets arrangement rette søkelyset mot inkludering.

Slagordet for dagen var Sterke stemmer til støtte for inkluderende utdanning, og håpet var å gjøre universitetsutdanning mer tilgjengelig for funksjonshemmede studenter og bidra til et mer inkluderende samfunn. Mange funksjonshemmede studenter deltok aktivt i gjennomføringen av aktivitetene.

Åpen Dag

Arrangementet var sponset av Norad og støttet av Norges Handikapforbund og svenske Diakonia, som har drevet rettighetsarbeid for funksjonshemmede i Palestina i flere årtier. Ingrid Sievert Uddén (bildet over), som er Diakonias/NHFs representant i Palestina, holdt tale.

– Diakonia og NHF har, sammen med våre samarbeidspartnere i Palestina, lykkes i å forbedre tjenestetilbudet og rettighetene for funksjonshemmede og åpne opp for inkluderende opplæring, men det er fremdeles et presserende behov for holdningsendring og økt bevissthet om funksjonshemmedes rettigheter, sa hun.

Hun understreket at dagen må anses som begynnelsen på og ikke slutten for arbeidet med å fremme funksjonshemmede studenters rettigheter i Palestina.