10 år gamle Shamin Galenda, her ved siden av klassevenninnen Shakoru Gizamba (til høyre). Shamin har Downs syndrom, men går i en ordinær klasse på den lokale skolen
10 år gamle Shamin Galenda, her ved siden av klassevenninnen Shakoru Gizamba (til høyre). Shamin har Downs syndrom, men går i en ordinær klasse på den lokale skolen i byen Mbale i Uganda, der hun bor. (Foto: Sunra Lambert Baj/NHF)

4.-9. mai gjennomføres Global Action Week – en verdensomspennende kampanje med fokus på å inkludere funksjonshemmede barn i skolen.

Mangelen på skolegang er med på å gjøre funksjonshemmede til de aller fattigste og mest utsatte gruppene i verden. I det sørlige Afrika kan så mange som 90 % av alle funksjonshemmede barn vokse opp uten skolegang. Mange får aldri begynne på skolen fordi foreldrene eller skoleledelsen ikke tror de kan lære, andre dropper ut på grunn av dårlig tilrettelegging.

En inkluderende skole er kanskje den aller viktigste veien ut av fattigdommen og inn i samfunnet.

– Historien om funksjonshemmede har vært preget  av isolasjon og ekskludering, sier Roy McKonkey, professor ved Ulster University.  Han mener at skoler som inkluderer alle barn i sitt nærmiljø er den eneste farbare veien for at funksjonshemmede barn i fattige land skal få gå på skole. Han har gitt ut boken  Inclusive Education in Low-income Countries (pdf), sammen med Lillian Maiaga og Hellen Nyezwa.  Boken beskriver en helt unik tilnærming som er blitt utviklet og testet i tre land: Lesotho, Zanzibar og Tanzania. – Veldig kort fortalt dreier det seg om å motivere skoler, bevisstgjøre foreldre til funksjonshemmede barn, mobilisere lokalsamfunn og trene fagfolk, sier Professor McKonkey.

Hans syn deles av flere.  Det er først og fremst holdningsendring på et bredt felt som må til. Så enkelt og så vanskelig.

– Inkludering kommer ikke til skje av seg selv, teknisk rådgivning og utstyr er ikke nok, sier Susie Miles fra University of Manchester.

Professor Roy McKonkey og Susie Miles holder innlegg på utdanningskonferansen 8. mai «Like rettigheter – like muligheter. Om funksjonshemmedes rett til å lære.», som arrangeres i forbindelse med Global Campaign for Educations kampanjeuke på utdanning for funksjonshemmede 4.-9. mai.

En annen bidragsyter under konferansen er Emmanuel Akampurira (27) fra organisasjonen NUDIPU, NHFs samarbeidspartner i Uganda. NUDIPU har klart å bidra til at stadig flere funksjonshemmede barn inkluderes i skolen.

Global Campaign for Education er verdens største nettverk av frivillige organisasjoner som jobber for å fremme utdanning verden over. Følgende organisasjoner er tilsluttet Global Campaign for Education Norge: Atlas-alliansen, Flyktninghjelpen, Hei Verden, Plan, Redd Barna, SAIH, Skolenes Landsforbund, SOS-Barnebyer, UNESCO-kommisjonen, UNICEF, Utdanningsforbundet og Hei Verden.